Cursussen

Cursussen - Algemeen
Triple P, niveau 1-5 voor intensieve gezinsondersteuning, door Triple P NL
Tuchtrecht, door Niek Kessel – BJZ Gelderland
Van ontwrichting naar verbinding, Multi-generational Family Therapy 3.0, 2-daagse door Maurizio Andolfi
Gedragsproblemen kind oplossen door systemisch werken, door Kita Bronda
Patronen in de hulpverleningsrelatie, Kempler Instituut, door Sonja Bouwkamp
“Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie” door Trees van Hout
“Zeggenschap over hulp”, Vraagkracht, door Paut Kromkamp
“Werken vanuit sociale netwerk strategieën”, Sonestra, door Els Mourits
“Gezinsgesprekken” via het Rino door Drs. Annelies Koning
“Oplossingsgericht werken” door Peter Beishuizen
“Contextueel werken” door Maria Vermeulen
“Interne Auditing” door Nieuwhuis Consult
“Basiscommunicatie” door Annemiek de Jong
“Ouderbegeleiding” bij vereniging “Somma” door Jeanne Luijten en Marianne van de Laar

Cursussen - Video
Deelnemer aan Werk Ontwikkel Kring onder leiding van Maria Vermeulen
“Video Interactie Begeleiding” (incl. 13 supervisies) door Lilian Slijkhuis

Complete cursus, inclusief 13 supervisies

“Videogebruik volgens de methode van Jacques Heijkoop” door I. Vaessen
“Videogebruik PPG”, Vereniging “Somma” in Utrecht

Cursussen - Veiligheid
“Workshop praten met kinderen over kindermishandeling”, Academie voor praten met kinderen
Omgaan met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in gezinssystemen
Signaleren: Van signaal tot gesprek
“Signs of Safety” vanuit het Rino door Petra Roseboom
“Kwaliteitskader voorkomen Sexueel Misbruik” interne opleiding
“Omgaan met agressie in de jeugdzorg” door Michelle Steenbeek
Basis cursus signaleren en begeleiden Verslavingsproblematiek, Victas

Cursussen - Oudercursus
“Sexualiteit goed voorbereid”, Train de trainer cursus door Carla Chandoe
“Geweldloos verzet in gezinnen”, interne opleiding door Maria Vermeulen
“Tijd voor puberteit”, Train de trainer cursus door Maria Vermeulen
“Nieuw Samengesteld Gezin”, Train de trainers cursus bij FlexusJeugdPlein
“Trainingsvaardigheden” door JSO
“Trainerscursus Positief omgaan met kinderen” door Emy Bour
“Trainerscursus ‘Opvoeden Zó!’”, St. Mij. Zandbergen
“Effectief omgaan met jonge kinderen”, Gordon-cursus

Cursussen - Autisme
Systeem begeleiding ‘Geef me de vijf’, Autimaat, door Johan vd Pol & Joanne Tempelman