Hoe werk ik?

Werkwijze

Na een intake gesprek met de hulpvrager probeer ik in 1 of 2 gesprekken de vraag te verduidelijken, gezamenlijk te omschrijven en te komen tot een plan van aanpak met concrete doelen. Na verloop van tijd evalueren we dit en stellen we de doelen bij.

Ik maak gebruik van gerichte hulpverleningsmethodieken.
Voor een overzicht van de cursussen en opleidingen die ik in de afgelopen 25 jaar gedaan heb, verwijs ik naar de betreffende pagina’s op deze website.

Aanmelding

Aanmelden kan via het contactformulier op deze website. Na een intake gesprek kan het eventuele vervolg worden besproken.

Kosten

Financiering gebeurt meestal vanuit een PGB (care middle) of via de WMO (jeugdhulp ambulant regulier 45A04).

Natuurlijk kunt u mij ook uit eigen middelen betalen, de kosten zijn in dat geval in overleg.

Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht.

Ik beschik over een ABG inschrijving. Als de gemeente daarvoor mogelijkheden biedt ben ik bereid om een contract af te sluiten voor WMO financiering. In de gemeente Nijkerk ben ik geregistreerd zorgaanbieder voor WMO. Binnen de Food Valley sta ik geregistreerd als aanbieder jeugd.